Moravská taroková liga 2016

Konečné pořadí ročníku 2016

Základní info Jedná se o seriál tarokových turnajů, které mají v průběhu kalendářního roku tato místa konání:
Bodování turnajů, organizace Bude podle speciálních bodovacích tabulek podle počtu účastníků jednotlivých turnajů. Zvolený bodovací systém zvýhodňuje vítěze větších turnajů před vítězi turnajů menších - vítěz má vždy 100 bonusových bodů + tolik bodů, kolik bude účastníků turnaje (např. u turnaje o 60 účastnících je to 100 + 60 = 160 bodů!). U umístění od druhého do desátého místa jsou nastaveny pevné bodové rozdíly: druhý má o 21 bodů méně než vítěz, třetí o 32 bodů, čtvrtý o 43 bodů, pátý o 49 bodů, šestý o 55 bodů, sedmý o 61 bodů, osmý o 67 bodů, devátý o 73 bodů a desátý o 79 bodů méně než vítěz turnaje. Bonusově jsou zvýhodněni i další účastníci ve zbývající části horní poloviny výsledkové tabulky (od 11. místa do konce první poloviny). Účastníci od poloviny do konce výsledkové listiny již nejsou nijak zvýhodněni - mezi jednotlivými místy je pevný jednobodový rozdíl tak, že poslední hráč jakéhokoliv turnaje má vždy pouhý 1 bod.
Všechny turnaje MTL se hrají pětikolovým systémem na body: vítěz kola u každého stolu obdrží 4 body, druhý 3 body, třetí 2 body a poslední 1 bod. V případě rovnosti peněz mezi dvěma či více hráči u stolu se body mezi nimi rozdělí rovnoměrně. Např. pokud mají dva stejně na 1.-2. místě, oba obdrží 3,5 bodu, třetí a čtvrtý mají původní bodový příděl. Při rovnosti na 2.-3. místě obdrží oba hráči 2,5 bodu, při rovnosti na 3.-4. místě obdrží oba hráči 1,5 bodu. Při rovnosti celkového součtu bodů na konci turnaje rozhoduje jako další kritérium celkové dosažené množství peněz daným hráčem. Pokud by u dvou či více hráčů došlo na konci turnaje náhodou k rovnosti dosažených bodů i peněz, rozhoduje třetí kritérium - menší startovní číslo (přidělené každému účastníkovi turnaje při dopolední prezenci)
Zahájení všech turnajů je jednotné: v 10:00 hod. Ostatní podrobnosti (kontakt, místo konání, turnajová pravidla apod.) zveřejní pořadatelé jednotlivých turnajů. Každý pořadatel turnaje odvede organizátorovi seriálu 20,- Kč za každého účastníka daného turnaje. Příslušnou finanční částku převezme organizátor seriálu (jím pověřený zástupce) osobně na konci každého turnaje - vybrané peníze budou nakonec použity jako cenový fond pro konečné pořadí seriálu.
Celkové hodnocení Docílené bodové zisky za jednotlivé turnaje se každému hráči budou průběžně sčítat. Zúčastní-li se hráč minimálně pěti turnajů, bude figurovat i v celkovém pořadí celého seriálu MTL 2016. Hráči, kteří se zúčastní více jak sedmi turnajů, budou mít výhodu v tom, že se jim započítá jen sedm jejich nejlepších bodových výsledků - ostatní horší bodové výsledky se jim škrtnou! Na konci seriálu budou klasifikovaní hráči (7 - 5 započtených turnajů) seřazeni podle docílených celkových bodů sestupně. V případě rovnosti bodů mezi jedním či více hráči rozhodne o pořadí mezi nimi jejich nejvyšší jednotlivý docílený bodový zisk z libovolného turnaje (případně druhý, třetí nejvyšší atd. až do rozhodnutí).
Všichni klasifikovaní hráči celkového pořadí seriálu obdrží věcné ceny. Prvních deset celkového pořadí navíc obdrží peněžité ceny z vybraných financí: 1. místo (25 %), 2. místo (15 %), 3. místo (11 %), 4. místo (10 %), 5. místo (9 %) .... až 10. místo (4 %).
Kontakt pro pořadatele Koordinátor seriálu (evidence výsledků, počítá a zveřejňuje průběžné výsledky):

Ivo Chmiel
e-mail: ivo.chmiel@gmail.com