S králem

Petr Zachar
27. červenec 2010

Taroky „S králem“ jsou hra pro čtyři hráče, velmi rozšířená hlavně v Rakousku. Běžně ji hrává i pět hráčů, když jeden pauzíruje. S králem se jí říká proto, že základní hrou je hra, při které aktér hraje s partnerem, který má v ruce určeného krále.
Tato pravidla jsou sepsaná pro hráče, kteří jsou obeznámeni s taroky, s kartami a zásadními prvky hry. Většina čtenářů bude obeznámena s hrou, kde partnerem je hráč s tarokem XIX. Podobně, jako se hře s XIX říká „Se starou“, může se hře, ve kterém je partner, který má krále, říkat „S králem“. Hra se v původní rakouské variantě jmenuje „Königrufen“, Volání krále.
Jako u všech tarokových pravidel, existuje řada místních odchylek a variant. Tato pravidla jsou založena na pravidlech, která se používají na turnaji Vídeňského poháru.

Hlavní rozdíly od hraní s XIX
Existuje mnohem více možných her. U XIX je jich 5; 3 povinnosti, sólo a Varšava. U „S králem“ je her mnohem více, 16 až 20, které mají každá svou bodovou hodnotu.
Nehraje na uhrání co nejvyššího počtu bodů, ale na prosté vítězství, více, než 35 očí, nebo splnění hlášky.
O typu hry, která se bude hrát, se rozhoduje licitací. Licitace pokračuje dokola až do chvíle, kdy nikdo nemá vyšší hru, než ta, která je právě oznámena. Podobně jako v licitovaném mariáši.
Existuje koncept kladných, záporných a barevných her.
Forhont vynáší u kladných her, u záporných vynáší aktér.
Hlášky Trul a čtyři králi existuji jen ve zdvizích, ne v listě.
Neexistují hlášky taroky, taročky, barvy a barvičky, honéry a trulhonéry.
Pokud se rozebírá talon, pak se ukazuje celý zároveň a bere se libovolná trojice.
Taroky I až IIII patří do skupiny zvané ptáčci a vyhrávají hlášky jestliže se hrají v posledním až čtvrtém štychu od konce.

Karty
S králem se hraje s 54 tarokovými kartami, které mají standardní tarokové hodnoty, body nebo-li tzv. oči. Trulové karty, škýz, mond a pagát mají hodnotu 5 bodů, král 5, dáma 4, kaval 3, kluk 2 a ostatní karty, včetně taroků, každá jeden. Při počítání výsledků se karty počítají po třech a od hodnoty každé trojice se odečtou 2. Jestliže nakonec zbudou 2 nebo jedna karta, odečítá se 1 bod. K výhře je zapotřebí uhrát 36 bodů, nebo přesněji 35 bodů a dvě karty, viz níže.

Rozdávání
Před první hrou každý z hráčů sejme z balíčku kartu, nejvyšší karta rozdává první hru. Taroky jsou nevyšší a barvy jsou herce, káry, piky a kříže od nevyšší k nejnižší. Karty se lehce zamíchají a nabídnou protihráči k sejmutí. Ten může, nebo nemusí karty sejmout.
Rozdává se dvakrát po šesti kartách proti směru hodinových ručiček. Po prvním kole se dá na stůl 6 karet za sebou jako talon. Jestliže karty byly jen odklepnuty a ne sejmuty, rozhodne forhont, jak se bude rozdávat. Buď po dvanácti, kde po odloženi prvních šesti karet do talonu si každý hráč vybere, kterou skupinu dvanácti karet chce. Nebo ábeles, prvních 6 karet je talon, dalších 6 karet dostane forhont, pak všichni další hráči po 12 a nakonec dostane forhont zbývajících 6 karet.

Průběh hry
Platí obecná taroková pravidla, musí se přiznávat barva nebo dát tarok, nemusí se přebíjet. Zdvih bere hráč, který dal vyšší kartu ve vynesené barvě, vyšší tarok při vyneseném taroku nebo tarok na vynesenou barvu. Kdo vezme zdvih, pokračuje výnosem do dalšího zdvihu.
Při záporných hrách se musí přebíjet. Při barevných hrách se musí vyjíždět barvou a tarok není trumf.

Typy her
U kladných her se musí ctít taroky a barva ale nemusí se přebíjet. K vítězství stačí 36 bodů a fleky platí i pro partnera. U záporných her se musí ctít barva a taroky a musí se přebíjet. K vítězství se musí dosáhnout vyhlášeného závazku, například žádný štych při betlu.
Koncept záporných her byl zaveden proto, aby každý hráč s jakoukoliv kartou měl příležitost licitovat a vyhrát.
Kromě toho existují barevné hry, ve kterých taroky fungují jako pátá barva a nepřebíjejí ostatní barvy.

Záporné hry
Záporné hry jsou Pikolo, Cvikolo a Betl a jejich vyložené varianty. U všech se musí přiznávat barva a taroky a musí se přebíjet. Flek u těchto her platí pouze pro flekujícího hráče.
Při vyložených verzích záporných her všichni hráči vyloží své karty na stůl před druhým štychem. Protihráči se mohou mezi sebou radit a odehrané štychy zůstanou ležet otevřené před každým hráčem.

Barevné hry
Při barevných hrách fungují taroky jako pátá barva a nepřebíjejí ostatní barvy

Způsob hry
Hru zahajuje forhont oznámením „hrajeme“, „moje hra“, „jsem forhont“. Nebo jak říkal jeden z mých mariášových společníků, „Jsem Vám laskavým fořtem“. Když nikdo z hráčů nic nelicituje, vrátí se hra k forhontovi. Existují tři hry, které může hrát jedině forhont, s králem, šesti-trojka a nebo Varšava. Když se licitace vrátí k forhontovi, ten může vyhlásit buď jednu z těchto tří her, nebo jakoukoliv jinou.

Ptáčci
Nejnižší taroky mají historicky jména ptáků. V Rakousku, kde je hra nejvíce rozšířena, říkají této skupině „ptáčci“. Tarok I – vrabec, tarok II – uhu (výr), tarok III – kakadu nebo pelikán, tarok IIII – quapil nebo marabu. Jednotlivé zdvihy uhrané příslušným tarokem na příslušný štych od konce, I na poslední štych až IIII na čtvrtý štych od konce, se odměňují zvláštní prémií jako hlášky. Existují jména i pro další nízké taroky a odměny za další štychy od konce.

Chycení Monda
Přebití monda je v této hře považováno za zvláštní úkol a často se uznává jako tichá hláška, i když ve Vídeňském poháru jako hláška neplatí. Ztráta monda je pokládána za ponižující a v některých soukromých partiích ten, kdo monda ztratil, si musí nasadit legrační klobouk a hrát s ním do té doby, než ztratí monda někdo jiný.

Licitace
Licitace probíhá ve dvou fázích. V první fázi se licituje hra, v druhé fázi se oznamují hlášky a flekuje se.
Hry mají své vzrůstající bodové hodnoty, podle kterých probíhá licitace. Přehled her je uveden v následující tabulce. Každý hráč může licitovat vyšší hru, než tu, která je právě oznámena. Jestliže hráč vyšší hru nemá, řekne „Dál“, „Pas“ a z licitace vypadá a už se jí nemůže dále zúčastnit. Jakmile tři hráči licitaci odpasovali je licitace ukončena a aktér musí hrát buď hru, která je vylicitovaná, nebo některou vyšší.
  Hra Hodnota
1. Pikolo/Cvikolo 2
2. S králem sólo 2
3. pagát 3
4. Betl 4
5. Uhu 5
6. Barevná trojka 5
7. Trojka 5
8. Vyložené Pikolo/Cvikolo 6
9. Kakadu 7
10. Vyložený betl 8
11. Quapil 9
12. Barevné sólo 10
13. Trojka sólo 10

Hry jen pro forhonta:
14. S králem 1
15. Varšava 1
16. Šesti-trojka +5/-10

Při licitaci se ptáčci musí licitovat podle jména, Pagát, Uhu, Kakadu nebo Quapil. Po odložení karet se mohou dohlašovat další.
Příklad licitace, první fáze:
Hráč A Moje hra
Hráč B dál
Hráč C Pikolo
Hráč D S králem sólo
Hráč A Pagát
Hráč B mlčí (již nemůže licitovat)
Hráč C dál
Hráč D dál

Hráč A vyhrává licitaci, jmenuje hercového krále, odkryje talon, vezme jednu trojici z talonu a odloží 3 karty. Hráč B má hercového krále.
Druhá fáze licitace:
Hráč A Mám pagáta
Hráč B Král ultimo
Hráč C dobrý
Hráč D flek na pagáta
Hráč A re na pagáta
Hráč B dobrý
Hráč C dobrý
Hráč D dobrý

Druhá fáze licitace končí, když tři hráči za sebou řeknou „dobrý“.

Fleky a hlášky
Fleky a hlášky jsou druhou fází licitace. Jakmile je hra vylicitována a aktér je připraven a odhodil 3 karty, pokud to typ hry vyžaduje, zahajuje hru oznámením hlášek. Například, „Mám Uhu a Trul“, nebo „Nemám nic“, „Jsem hotov“.
Každý hráč může pak oznámit hlášku jen jednou a pokud chce hlášky jiných hráčů flekovat, musí je flekovat hned, když je na něm řada. Později může flekovat jen hlášky, které byly oznámeny za ním.
Hlášené ptáčky nebo krále ultimo musí mít hráč v ruce.
Partner nebo protivník mohou oznámit hlášky, (např. trul) aniž by oznamovali, jestli jsou spoluhráči nebo protivníci. Jestliže se ukáže, že se partneři flekovali, flek se nepočítá.
Jestliže hráč hlásí ptáčka nebo krále ultimo, musí se snažit hrát zamluvenou kartu do předepsaného štychu. Jestliže hráč hlásil Uhu a Pagát a při třetím štychu od konce jsou to jeho dva poslední taroky, musí zabít barvu, kterou nezná, tarokem II.
Jestliže nemůže hrát hlášeného ptáka do předepsaného štychu, protože má nesenou barvu, pak už je jedno, kdy ptáčka hraje.

Hlášky
Hlášky jsou buď oznámení pětibodových karet ve zdvizích partnerů, nebo uhrání určitého závazku.
„Trul“ a „Čtyři králi“ znamená, že všechny tři trulové karty nebo všichni čtyři králi budou ve zdvizích hlásící strany.
Kromě pagáta, který vyhrává poslední zdvih, platí taky hlášky, Uhu, Kakadu a Quapil pro taroky II, III a IIII. Uhu vyhrává druhý štych od konce, Kakadu třetí a Quapil čtvrtý štych od konce. Uhu neznamená, že se musí vyhrát druhý štych od konce tarokem II a zároveň vyhrát poslední štych pagátem.
Hláška Valát znamená závazek uhrát všechny štychy.
Císařský štych, Kaiser-štych, je štych, ve kterém jsou všechny trulové karty a bere ho pagát. Tento štych platí i v záporných a barevných hrách. U záporných her platí dvě zvláštní pravidla. Když leží na stole ve štychu mond a škýz a další hráč má pagáta, musí ho dát, i když to není jeho poslední tarok. Když leží na stole pagát a vysoká karta z trula, musí další hráč dát druhou vysokou trulovou kartu, pokud ji má.
Hlášky při sólo hrách, bez talonu, platí dvojnásobně. Mimo valáta.
Hláška ohlášená tichá Popis
Král ultimo 2 1 volaný král v posledním zdvihu
Trul 2 1 škýz, mond, pagát ve zdvizích
Čtyři králi 2 1 čtyři králi ve zdvizích
Pagát 2 1 tarok I. v posledním zdvihu
Uhu 2 tarok II. ve druhém zdvihu od konce
Kakadu 6 3 tarok III. ve třetím zdvihu od konce
Quapil 8 4 tarok IV. ve čtvrtém zdvihu od konce
Valát, násobek hry 8x 4x uhrané všechny zdvihy

Valát
Valát znamená uhrát všechny štychy. Vyhodnocuje se tak, že se hra platí při hlášeném valátu 8x a při tichém 4x. Hlášky ptáčků a král ultimo platí, bez ohledu na to jestli jsou hlášené nebo tiché, ale nenásobí se. Při hlášeném valátu neplatí hlášený trul nebo čtyři králi. Při tichém valátu platí hlášený trul a hlášení čtyři králi.
Jakmile se docílí hlášený nebo tichý valát, stává se flek na takovou hru bezpředmětným. Flek na hlášeného valáta je samozřejmě možný.

S králem
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, vyjíždí forhont, rozebírá se talon a výhra je 36 očí.
Toto je základní hra, podle které se tento typ tarokové hry jmenuje. Stejně jako u ostatních her s partnerem, jako například s králem sólo nebo pagát, hraje aktér s partnerem, který má v listě oznámeného krále. Hráč, který oznámeného krále má, to nesmí otevřeně říci. Jeho partnerství se projeví jen během hry. A nebo hned na začátku oznámením určité hlášky, ze které je jeho partnerství zřejmé, například „král ultimo“. Viz hlášky.
Jestliže má aktér tři krále, může oznámit, že hraje „se čtvrtým“, aniž by oznámil barvu.
Po ukončení licitace aktér odkryje talon ve dvou skupinách po třech. Vybere si jednu trojici, odloží 3 karty a oznámí hru a hlášky. Nesmí se odložit trulová karta nebo král. Tarok se může odložit pouze v případě, že nelze jinak a musí se ukázat. Například „Pagát ultimo“, nebo „Nic“. Jakmile aktér oznámí hru, nemůže už další hlášky oznamovat, ale může odpovídat na případné fleky, nebo flekovat hlášky protivníků. Druhá trojice z talonu připadá protivníkům.
Nyní hráči po řadě oznámí své hlášky a fleky a forhont vynáší.
Jestliže hledaný král je v talonu, může aktér buď trojici s králem vzít a pak hraje sám proti třem, nebo může hru vzdát a zaplatit ostatním neflekovanou hru. Hlášky se proplácejí, například při pagátu platí 3.
Hráč, který krále má, může ohlásit „král ultimo“. V tom případě musí být král v posledním štychu hry a tento štych musí připadnout aktérově straně. Král ale nemusí štych brát. Král ultimo se může hrát i tichý a hláška platí polovinu.
Jestliže má hráč všechny čtyři krále, může volat dámu. Volání krále, kterého má hráč v ruce není dovoleno a je to renonc.

S králem sólo
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, vyjíždí forhont, nerozebírá se talon, hlášky platí dvojnásob, výhra je 36 očí.
Je to hra s partnerem, ale bez talonu a může ji licitovat kterýkoliv hráč. Sólo znamená, že se nerozebírá talon. Celý talon připadá protivníkům, neodkrytý. Jestliže se ukáže, že volaný král ležel v talonu, pak hrál aktér sám, ale dostane z talonu trojici karet, ve které král ležel. V tom případě se nepočítají fleky, bez ohledu na to, jestli flekovaná hra a hlášky bylo vyhrané nebo ne. Všechny hlášky, kromě valáta, se počítají dvojnásobně.

Pagát/Uhu/Kakadu/Quapil
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, vyjíždí forhont, rozebírá se talon, výhra je 36 očí a musí se uhrát hlášený ptáček.
Tyto hry jsou s partnerem, který má určeného krále. Dříve se hrával s králem jen pagát na poslední štych, dnes se hraje někde dokonce i s tarokem V na pátý štych od konce. Vídeňský pohár uznává pagát (I) na poslední štych, Uhu (II) na předposlední štych, Kakadu (III) na třetí štych od konce a Quapil (IIII) na čtvrtý štych od konce. Tyto hlášky může ohlásit aktér, jeho pomocník a nebo i protivníci. Dají se taky hrát tiché ale pokud padne tarok I až IIII v odpovídajících zdvizích na konci hry a jsou přebity vyšším tarokem, je to považováno za pokus o tichou hlášku a platí se chycená tichá hláška.
Aktér oznámí kterého ptáčka hraje už při licitaci. Protivníci pak mohou flekovat buď jen hru, nebo ptáčka nebo obojí a to i každý zvlášť.
Někdy se stane, že při hraní této hlášky je lépe obětovat monda než hlášku prohrát.

Trojka
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, vyjíždí forhont, rozebírá se talon, výhra je 36 očí.
Při této hře hraje jeden hráč proti třem. Ukáže celý talon, vybere si libovolnou trojici a zbývající polovina připadá protivníkům. Aktér dostane od každého hráče cenu vylicitované hry a hlášek, nebo všem třem platí. Obě strany mohou hlásit ptáčky.

Trojka sólo
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, vyjíždí forhont, nerozebírá se talon, hlášky platí dvojnásobně, výhra je 36 očí.
V klasickém verzi je sólo trojka nejvyšší hra. Talon zůstane ležet neodkrytý až do konce hry a patří protihráčům. Protože se neví, kolik je v talonu taroků, je velmi důležité taroky sledovat aby se mohla ovládnout situace na konci hry. Z hlediska aktéra by bylo nejlepší, aby v talonu bylo co nejvíce taroků. Jednak proto, že mají nízkou bodovou hodnotu a jednak proto, že by jich soupeři měli méně. Statisticky by v talonu měly být 2 až 3 taroky a je lépe počítat s tím, že jsou tam jen dva.
Je důležité dávat pozor zejména proto, že všechny hlášky, včetně ptáčků, se počítají dvojnásobně.

Šesti-trojka
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, vyjíždí forhont, bere se celý talon, výhra je 36 očí.
Tuto hru může hrát jen forhont, když nikdo z hráčů nelicitoval jinou hru. Šesti-trojka se jmenuje proto, ze forhont bere šest karet z talonu a hraje sám proti třem ostatním. Forhont si vezme celý talon, aniž by ho ukázal spoluhráčům a odloží šest karet. Tyto karty se počítají k jeho štychům. Zvláštností této hry je, prohraná šesti-trojka platí dvojnásobně jako vyhraná.

Pikolo
Přiznává se barva, musí se přebíjet, vyjíždí aktér, žádný talon, výhra je pouze jeden štych.
Pikolo patří mezi záporné hry. Aktér se zavazuje uhrát jenom jeden štych. Není možné, aby pikolo licitovalo více hráčů.

Cvikolo
Přiznává se barva, musí se přebíjet, vyjíždí aktér, žádný talon, výhra je pouze dva štychy.
Aktér se zavazuje uhrát jen a pouze dva štychy. Jinak platí stejná pravidla jako pro pikolo.

Betl
Přiznává se barva, musí se přebíjet, vyjíždí aktér, žádný talon, výhra žádný štych.
Aktér se zavazuje neuhrát ani jeden štych.

Vyložené pikolo
Přiznává se barva, musí se přebíjet, vyjíždí aktér, žádný talon, hraje se s vyloženými kartami, výhra je pouze jeden štych.
Stejná pravidla jako pikolo, karty se vyloží před druhým štychem, hráči se mohou navzájem radit.

Vyložené cvikolo
Přiznává se barva, musí se přebíjet, vyjíždí aktér, žádný talon, hraje se s vyloženými kartami, výhra je pouze dva štychy.
Stejná pravidla jako cvikolo, karty se vyloží před druhým štychem, hráči se mohou navzájem radit.

Vyložený betl
Přiznává se barva, musí se přebíjet, vyjíždí aktér, žádný talon, hraje s vyloženými kartami, výhra žádný štych.
Stejná pravidla jako betl, karty se vyloží před druhým štychem, hráči se mohou navzájem radit.

Barevná trojka
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, tarok není trumf, musí se vynášet barvou, vyjíždí forhont, rozebírá se talon, výhra je 36 očí.
Taroky nepřebíjejí barvy a fungují jako pátá barva. Aktér ukáže talon a vybere si z něj jednu trojici. Při skládání karet musí odložit taroky, pokud je to možné, ale ne kartu z trula. Jestliže musí odložit barvu, musí ji odložit ukázanou. Při této hře jsou možné jen hlášky Trul a čtyři králi.
Každý hráč musí vyjíždět barvou a musí přihazovat vynesenou barvu ale nemusí přebíjet. Pokud ji nemá, musí přihodit tarok a pokud nemá ani tarok, může přihodit libovolnou kartu. Tarokem se může vyjet jen když už není žádná barva v ruce.
Po složení tří karet musí mít aktér nejméně 6 barevných karet.

Barevné sólo
Přiznává se barva, nemusí se přebíjet, tarok není trumf, musí se vynášet barvou, vyjíždí forhont, nerozebírá se talon, hlášky platí dvojnásobně, výhra je 36 očí.
Platí stejná pravidla jako při barevné trojce ale nerozebírá se talon. Talon připadne protivníkům.

Varšava
Přiznává se barva, musí se přebíjet, forhont vyjíždí, talon se nerozebírá, každý uhrát co nejméně bodů.
Varšavu může hrát jen forhont. Proč se Varšavě říká Varšava není známo ale ve Vídni se této hře říká Trischaken. Je to zkomolenina, která má původ v českém „třískat“. Zbít, přepadnout, ztřískat ty, kdo mají silné karty a nelicitují žádnou hru.
Vyhlašuje ji forhont slovy „Varšava“, „Jedem“, nebo prostě přisune talon k sobě a vynese první kartu. Musí se přebíjet a k prvním šesti štychům přidává forhont jednu kartu z talonu. Pagátem se může vyjet, nebo jej přihodit pouze, když je to poslední tarok v ruce. Vyjma kaiser-štychu, viz jinde. Kdo uhraje nejvíce bodů, prohrává a platí každému 1.
Jestliže má nejvíce forhont, platí každému 2, i když má stejně, jako jiný hráč. Když prohrávající má 36 bodů, stal se z něj starosta a platí každému dvojnásobek, 2. Jestliže se starostou stal forhont, platí každému 4. Když mají dva nebo tři stejně, platí každý ostatním(u) 1. Když hráč neuhrál žádný štych, je panna a obdrží od prohrávajícího 3. Ostatní hráči nic neplatí a nic nedostanou. Jestliže prohrávají dva, pak každý z nich platí panně 3. Když dva hráči neuhrají štych, pak každý z nich dostane od prohrávajícího 3. Starosta platí panně 6, když jsou dvě panny, pak každé 3. Jestliže uhrál prohrávající všechny štychy, platí každému 4. Jestliže uhrál všechny štychy forhont, platí každému 8. Při renonci platí provinilý hráč každému 3 bez ohledu na to, kdo Varšavu vyvolal.

Přestupky, renoncy
Při renoncu obdrží ostatní hráči tolik bodů, kolik by obdrželi, kdyby hru a hlášky vyhráli. Renoncující hráč platí také svému partneru. Při trojce platí renoncující hráč svým partnerům jedenkrát a protivníkovi třikrát hru a hlášky. Jako kdyby ostatní tři hráči vyhráli.
Přestupky proti ctění barvy a přebíjení lze vrátit, pokud karty ještě leží na stole. Jestliže karta padla na stůl a není to přestupek proti ctění barvy a přebíjení, kartu už vrátit nelze. Například hráč chtěl namazat dámu a přihodil místo toho kluka.
Jestliže dojde k renocnu, hra končí. Jestliže renoncem přijde určitý hráč o zřejmou ztrátu bodů, například o tichého valáta, nebo pagáta, může poškozený hráč tyto body vyžadovat. Ostatní hráči dostanou pouze hru a oznámené hlášky.
Jestliže se hráč přehlédne a hraje hlášeného „Krále ultimo“ nebo „Ptáčka ultimo“ příliš brzy nebo nesprávně, mají na to ostatní hráči upozornit. Jestliže je štych už sebrán, je hlášený král nebo ptáček prohraný, ale hra sama není renoncovaná.
Každý hráč se může podívat do právě odehraného štychu. Nahlížet do svých štychů během hry není dovoleno.
Zadání není renonc, jestliže se na to přijde před licitací. Hráč rozdává znovu bez pokuty. Jestliže se přijde později na to, že někdo má více, nebo méně karet, pak se renoncu dopustil tento hráč.
Jestliže má hráč na konci hry o kartu míň, buď měl málo karet hned na začátku, nebo přihodil do některého štychu 2 karty. V každém případě je to jeho renonc.
Štychy musí ležet na stole odděleny od talonu, který se před počítáním obrací. Každý hráč musí brát jen své štychy, ne zároveň taky štychy svého partnera. Také protivníci při trojce nesmí své štychy smíchávat dohromady.
Jestliže se hráč chystá udělat chybu, omylem vezme štych a chystá se vyjet, musí ho ostatní hráči upozornit.

Počítání karet
Body se počítají tak, že od každé trojice se odečtou dva body. Výsledek je stejný, jako by se od každé karty odečítaly 2/3 bodu, 2/3 + 2/3 + 2/3 = 2 body. V praxi je ale jednodušší sečíst plné hodnoty karet ve skupinách po třech kartách a odečíst 2 body za každou trojici.
Při přesném počítání po trojicích je tedy k vítězství zapotřebí minimálně napočítat 35 bodů a k tomu mít v ruce zbývající 2 poslední karty. 35 bodů a jedna karta je málo.

Vyhodnocování
Na konci hry se herní body převádějí na peníze. Ve Vídni se proplácí hodnota bodů násobená deseti v centech Eura. Pro jednoduchost se uvedené body mohou převádět přímo na koruny.


Podle rakouských zdrojů, literatury a diskusí s vídeňskými autory Wolfgangem Mayerem a Robertem Sedlaczkem. Uvítám komentáře a dotazy na pzachar@gmail.com.