Pravidla hry Taroky pro
pořádání turnajů na Vysočině a
pro turnaj družstev Brněnský trul

Hrací doba

1 kolo = 50 min.

Herní strop

20 Kč

Protest

Vklad 20 Kč. Spor řeší hlavní rozhodčí, nebude-li protest uznán, vklad propadá ve prospěch pořadatelů

Renonc

 • špatně ohlášená hláška
 • nenahlášená hláška
 • nesprávné odložení karet po kupu
 • nahlédnutí do zhozených karet po ohlášení první hlášky
 • nectění barev - taroků
 • nepřebíjení při hře Varšava

Vynesenou kartu po dopadu na stůl nelze vrátit!

Zadání karet

Pokud upozorní některý z hráčů na špatné rozdání před hrou, rozdává se znovu. Po zahájení hry se za zadání platí renonc 1,- Kč a rozdává se znovu. Hra začíná rozebíráním talónu.

Vynášení

Dobírající hráč musí vynést kartu až po sebrání předešlého zdvihu !

Hlášky

barvičky 20 hal. barvy 40 hal.
trul 20 hal. trul-honery 40 hal.
honery 20 hal. král. honery 40 hal.
taročky 20 hal. taroky 40 hal.
pagát tichý 1 Kč pagát hlášený 2 Kč
(platí pro každou hru)
valát tichý 2 Kč valát hlášený 4 Kč
(platí pro každou hru)
+ rozdíl do 35 očí x hra

Počítání hry

Hra se počítá následovně: rozdíl do 35 očí se vynásobí hrou a zaokrouhluje nahoru.

Příklady: hra na základní povinnosti bez fleku, forhont uhrál 18 očí, platí rozdíl tj. 17 x 5 = 85 hal, zaokrouhleně 90 hal +/- hlášky. Hra při preferanci třetí zdvih stejný rozdíl očí tj. 17 x 20 = 3,40 Kč +/- hlášky.

typ hry počítání renonc
hra bez fleku 5 hal. za oko + hlášky 1,- Kč
hra s flekem 10 hal za oko + hlášky 2,- Kč
re 20 hal za oko + hlášky 4,- Kč
sup 40 hal za oko + hlášky 8,- Kč

Základní povinnost

je hra, při které odsouhlasili ostatní hráči forhontovi povinnost a platí následující pravidlo - volí se před kupem XIX nebo XVIII nebo XVII nebo XVI, v případě dokoupení volané karty hraje hráč sám. Hraje se každá hra.

Druhá povinnost

je hra, při které hráč hrající druhou musí uhrát pagátem poslední zdvih. Hra při druhé se počítá stejně jako při základní povinnosti + všechny ohlášené hlášky. Při této hlášce musí mít hráč hlásící druhou povinnost pagáta na ruce.

Preferanc

je hra jednoho proti třem:

zdvih počítání renonc
první zdvih 5 hal. za oko + hlášky 1,- Kč
druhý zdvih 10 hal za oko + hlášky 2,- Kč
třetí zdvih 20 hal za oko + hlášky 4,- Kč

Sólo

je hra jednoho proti třem bez prozrazení talónu, který připadá protihráčům.

hra počítání renonc
hra 40 hal za oko + hlášky 8,- Kč

Rozdávání karet

Rozdává se ve vodorovné poloze karet nad stolem ! Do talónu se dává prvních 6 karet bez přeložení.

Povinnost

musí říct každý hráč (u stolu začíná forhont a ostatní po jeho pravici pokud nehrají druhou, třetí nebo sólo) oznámí dobrá povinnost !

Rozebírání talónu

při první a druhé povinnosti se dokupují 4-1-1, hráč nesmí dokupovanou kartu odmítnout.

Varšava

Ohlásit ji může forhont po schválení povinnosti ostatních hráčů. K prvním 6 zdvihům je povinnen přidávat jednu kartu z talónu otočenou lícem nahoru - při zapomenutí přiložit kartu, platí forhont ostatním hráčům 2,- Kč a hra končí! Hráč, který uhraje nejvíce očí platí ostatním hráčům a to tak, že hráči,který nemá zdvih zaplatí 4,-kč, ostatním hráčům zaplatí 2,-Kč. V případě, že nejvíce očí mají dva hráči, platí oba stejným způsobem ostatním hráčům. Pokud nejvíce očí uhraje forhont platí hráčům, kteří uhrají méně očí 4,-Kč a hráči , který nemá zdvih, zaplatí 6,-Kč. Při Varšavě se pagát nese jako poslední tarok, pokud je na výnosu majitel pagáta a má ho holého, může s ním vynést. Monta je možné přimazat na škýze. Při renoncu u hry Varšava platí provinivší se hráč ostatním hráčům 2,- Kč a hra končí.

Rozdávání karet při klepnutí

Existují tři varianty z nichž si jednu volí předák.

 1. šest karet talón, po šesti dvakrát dokola.
 2. šest karet talón, po dvanácti - hráči si postupně vyberou kolikáté karty chtějí.
 3. abeles - šest karet talón, šest karet forhontovi, potom ostatním po dvanácti kartách a posledních šest dostane forhont.

Samokontrola hry u stolu

Při turnaji je povinností hráčů hrajících u jednoho stolu, po skončení kola, spočítat výslednou sumu každého hráče, udělat konečný součet, zapsat zápis a startovní čísla do příslušné karty. Nesrovnalosti v součtu kola řeší rozhodčí. Součet u stolu musí být vždy 80,-Kč plus eventuelní dokup.

Osobní finance

Zůstávají po celou hru na stole.

20,- Kč v rozdělení:

 • 5,-Kč 2x
 • 2,-Kč 2x
 • 1,-Kč 2x
 • 50 hal 4x
 • 20 hal 6x
 • 10 hal 8x

Pokud nebudou finance některému hráči stačit, zavolá rozhodčího a dokoupí 10 Kč ze svého. Peníze z dokupu připadají pořadatelům.