Organizační řád a pravidla hry Taroky pro
pořádání turnajů v Břeclavi

Organizační řád

 1. Vklad do každého kola je 100,-Kč. Prohry i výhry v kole a celém turnaji se vrací, pokud se hráči před zahájením turnaje nedohodnou jinak.
 2. Hraje se na čtyři kola po 60 minutách. Po zazvonění hráči dohrají pouze rozehranou hru, ne kolo. Před prvním kolem si hráči vylosují startovní čísla, podle kterých budou zařazeni podle předem připraveného rozpisu k jednotlivým stolům ve všech kolech. Po skončení kola zapíší hráči své zůstatky financí do připravených formulářů, provedou vzájemnou kontrolu (součet musí být 400,-Kč u každého stolu) a odevzdají zapisovateli, který výsledky zapíše do tabulky a odevzdané formuláře zalepí do obálky s označením kola pro případné reklamace.
  Pořadí v soutěži se stanoví podle součtu zůstatků za 4 kola. Pokud nebude počet hráčů dělitelný 4, nebudou 3,2 nebo 1 hráč (v každém kole) hrát s tím, že tito sehrají mezi sebou 5.kolo. Nikdo nesmí pauzírovat 2× ! Nehrající hráči se budou zdržovat jakýchkoliv  projevů.
 3. V případě, že některý hráč udělá chybu a hráči se u stolu nedohodnou na řešení, zavolají rozhodčího, který situaci vyřeší  podle stanovených pravidel. Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání.
 4. Pravidla hry v turnaji si může každý účastník vyžádat při prezenci. Případné nejasnosti je dobré vysvětlit si před zahájením turnaje.
 5. Při prezenci dostane každý hráč kartičku se svým jménem na zapisování výsledků. Její rubová strana slouží jako konzumační lístek, který při placení odevzdá obsluze u baru.
 6. Časový harmonogram:

prezentace, snídaně

08,30 - 09,30 hod.

60 minut

rozlosování, snídaně

09,30 - 10,00 hod.

30 minut

I. kolo

10,00 - 11,00 hod.

60 minut

přestávka

11,00 - 11,10 hod.

10 minut

II. kolo

11,10 - 12,10 hod.

60 minut

přestávka

12,10 - 12,20 hod.

10 minut

III. kolo

12,20 - 13,20 hod.

60 minut

oběd

13,20 - 14,10 hod.

50 minut

IV.kolo

14,10 - 15,10 hod.

60 minut

případné V.kolo

15,15 - 16,15 hod.

60 minut

vyhlášení výsledků

15,40 nebo 16,40 hod.

 

Pravidla

Hraje se podle pravidel platných pro hru Taroky s těmito změnami:

 1. Nehlásí se barvy a barvičky.
 2. Sejmutím karet si hráči na začátku kola vyberou hrací místa: hráč s nejvyšší kartou si vybere místo a po něm si sednou ostatní hráči sestupně podle sejmutých karet.
 3. Hráč, který se na základní nebo druhé povinnosti koupí, má možnost hru složit.
 4. Základní povinnost se bez fleku nehraje, forhont a jeho případný spoluhráč bere 50 haléřů a vyrovnají se  hlášky.
 5. Při šesté (sólu) se nesmí nahlížet do talonu.
 6. Hraje se ”Varšava”.
 7. Je povoleno 5 fleků: flek, reflek, sup, resup, mord.
  Při počtu bodů 35 : 35 prohrává ten, kdo dal poslední flek.
 8. Dobírající hráč může vynést kartu až po sebrání předešlého zdvihu.
 9. Při hře Pagát nesmí spoluhráč (XIX,XVIII,XVII,XVI) odmítnout dobrat kartu z talonu.

Bodování:

oko

10 haléřů

složená základní povinnost

50 haléřů

složená druhá povinnost

2,-Kč

malá hláška (honery,taročky,trul)

50 haléřů

velké hlášky ( taroky,trulhonery,král.h)

1,-Kč

hlášený pagát na zákl. a druhé pov.

2,-Kč

tichý pagát na zákl. pov.

1,-Kč

hlášený pagát na třetí (šesté) pov.

4,-Kč

tichý pagát na třetí (šesté) pov.

2,-Kč

hlášený (tichý) valát na základní a druhé povinnosti

4,- (2,-) Kč

hlášený (tichý) valát na třetí povinnosti:

na prvních

4,- (2,-) Kč

na druhých

8,- (4,-) Kč

na třetích

12,- (6,-) Kč

na šesté povinnosti (sólo)

24,- (12,-) Kč

podle počtu fleků se hra násobí

 

 

 1. Způsob počítání bodů je shodný s pravidly s tím, že se připočte 5 bodů k rozdílu pro vítězného hráče a případné hlášky. Body za hlášky jsou stejné ze základní povinnosti, druhé, třetí i šesté.  Při placení se zaokrouhluje na padesátihaléře a to až celkový výsledek po započtení hlášek (10,20,60,70 dolů a 30,40,80,90 nahoru).
  Např.:

Chyby

Chyba (renonc) je :

nenahlášená hláška, chybné složení karet, nectění barev a taroků, nepřebíjení při Varšavě, nahlédnutí rozdávajícího během rozdávání do karet, vynesení hráčem, který nemá povinnost, chybné rozdání.

1. Špatné rozdání

 • v případě, že se na špatné rozdání přijde nejpozději při rozebrání talonu, zaplatí rozdávající každému z hráčů po 2.- Kč a rozdá hru znovu
 • v případě, že se na špatné rozdání přijde během hry nebo po jejím skončení, hra se anuluje a hráč, který rozdával, zaplatí každému po 2.- Kč a rozdá hru znovu

2. Špatná hláška

 • lze opravit před vynesením, zaplatí každému 2,- Kč a ve hře se pokračuje dál
 • přijde-li se na chybnou hlášku během hry nebo po jejím skončení, zaplatí hráč, který chybu udělal každému 2,-Kč a postupuje se podle bodu 4 / 2 této tabulky

3. Špatné vynesení

 • lze opravit a hráč zaplatí každému 2,-Kč
 • ukázanou vynesenou barvou se může hrát

4. Nebarvení

 • zjistí-li se chyba před otočením zdvihu, hráč se opraví, zaplatí každému 2,-Kč a hra pokračuje
 • zjistí-li se chyba v průběhu hry nebo po jejím skončení, zaplatí hráč, který chybu udělal, každému po 2,-Kč, hra se dohrává bez možnosti opravy a dál se postupuji následovně:

2-2:

 • hráč, který chybu udělal, vyhrál, ale nic nebere a zaplatí hru pouze svému spoluhráči
 • hráč, který chybu udělal, prohrál a zaplatí hru oběma protihráčům (platí tedy i za svého spoluhráče)

1-3

 • hráč, který udělal chybu, vyhrál, ale nic nebere
 • hráč, který udělal chybu, prohrál a zaplatí hru i za své spoluhráče

V případě, že některý z hráčů zjistí, že někomu chybí nebo přebývá karta, je postup stejný jako při nebarvení.

Varšava

 • hráč, který chybu udělal, prohrává bez ohledu na počet uhraných bodů a zaplatí každému po 2,-Kč (pozor, 2,- Kč za chybu + 2,- Kč za Varšavu, celkem 4,- Kč)

Každá hra, ve které byla udělána chyba, se po zaplacení pokuty dohrává do konce !