21. ročník

Brněnská taroková liga 2023

Organizační informace

Soutěž

Dlouhodobá soutěž jednotlivců

Pořadatel

1. Moravský tarokový klub z.s. (MTK)

Organizátor

Petr Malec, mobil: 736 631033, e-mail: p.malec@hbh.cz

Místo konání

Klubovna MTK, Restaurace U Dvořáků, Hlavní 121/119, Brno - Komín

Přihlášky

Každý jednotlivec se může zúčastnit libovolného počtu turnajů v daném ročníku Brněnské tarokové ligy. Přihlásit se předem není třeba, stačí pouze přijít včas a prezentovat se.

Startovné

30,- Kč za každý turnaj. V ceně není zahrnuto občerstvení.

Ceny

První tři hráči každého ročníku obdrží ceny od MTK.

Hrací termíny

Oznámení o turnajích

Termínová listina BTL bude vždy zveřejněna:

Počet turnajů

10 v jednom kalendářním roce, vždy 3. středu v měsíci (bez července a srpna).

Termínová listina

1.kolo 18. ledna 2023
2.kolo 15. února 2023
3.kolo 15. března 2023
4.kolo 19. dubna 2023
5.kolo 17. května 2023
6.kolo 21. června 2023
7.kolo 20. září 2023
8.kolo 18. října 2023
9.kolo 15. listopadu 2023
10.kolo 20. prosince 2023

Časový rozpis

Středa
1630 - 1655 hod. prezence, rozlosování turnaje
1700 - 1750 hod. 1. kolo
1800 - 1850 hod. 2. kolo
1900 - 1950 hod. 3. kolo
2000 - 2050 hod. 4. kolo
2100 - 2150 hod. 5. kolo

Hrací systém turnajů

Pravidla hry

BTL se hraje podle Brněnských - klubových pravidel 2006.

Hrací doba

5 kol po 50-ti minutách

Losování

Rozmístění hráčů bude provedeno podle předem určeného klíče vzhledem k počtu hráčů a jejich startovních čísel.

Finance

Před započetím každého jednotlivého kola si každý hráč připraví vždy částku 100,- Kč v libovolných mincích. V korunových mincích může mít hráč na začátku každého kola maximálně 10 mincí stejné nominální hodnoty. Hráči si před zahájením kola finance navzájem zkontrolují, aby se předešlo případným pozdějším sporům. Po ukončení kola se peníze nevrací. V době přestávky si každý hráč "upraví" finance na částku 100,- Kč a zaujme místo pro další kolo stanovené rozlosováním. V případě, že hráč vyčerpá finance před ukončením kola, může si dokoupit z vlastního, vždy však celé desetikoruny. Tuto skutečnost zapíše po ukončení kola do "Stolového lístku".

Technické záležitosti

  • V místnostech, ve kterých probíhá turnaj, se před vlastním hraním, ani v průběhu hraní nekouří!!!
  • Zahájení a ukončení kola určuje rozhodčí. Je výslovně ZAKÁZÁNO hrát před a po uplynutí doby, kterou rozhodčí stanoví. Po oznámení ukončení kola hráči dohrají pouze rozehranou hru, nikoli celé kolo. V případě, že rozhodčí oznámí konec kola a karty nejsou rozdány, už se nerozdává!

Hodnocení jednotlivých kol

Po skončení kola si všichni hráči spočítají své finance. V případě, že "Žid" není prázdný, rozdělí se stejným dílem mezi všechny čtyři hráče. Dosažený finanční výsledek si hráči zapíší nanečisto na druhou stranu "Stolového lístku". Součet uvedených cifer musí činit částku 400,- Kč. Všichni hráči u stolu zodpovídají za správnost tohoto součtu a správné zapsání výsledku do stolového lístku.. Tuto skutečnost potvrdí každý hráč svým podpisem. V případě, že součet po odevzdání lístku nebude správný, si pořadatel turnaje vyhrazuje právo vyřešit případné nesrovnalosti samostatně. Podle výše finančních částek jednotlivých hráčů bude stanoveno pořadí hráčů u stolu v daném kole a přiděleny body: 4-3-2-1. V případě, že dva nebo více hráčů bude vykazovat stejnou finanční částku, zapíší si stejný počet bodů (děleně na půl body), tak aby součet u stolu byl vždy roven 10 bodům.

Hodnocení turnaje

Rozhodujícím kriteriem pro stanovení pořadí v daném turnaji je součet bodů získaných v jednotlivých kolech, výše finanční výhry je kriteriem pomocným.

Hodnocení celého ročníku BTL

Celkové umístění v daném ročníku "Brněnské tarokové ligy" bude stanoveno na základě součtu bodů v maximálně 7-mi nejúspěšnějších turnajích každého hráče. Rozhodující je počet takto získaných bodů, výše finanční výhry je pomocným kriteriem.