20. ročník

Brněnská taroková liga 2022

Organizační informace

Soutěž

Dlouhodobá soutěž jednotlivců

Pořadatel

Moravský tarokový klub (MTK)

Organizátor

Petr Malec, mobil: , e-mail: p.malec@hbh.cz

Místo konání

klubovna MTK, Hospoda U Kořínků, Tábor 17, Brno

Přihlášky

Každý jednotlivec se může zúčastnit libovolného počtu turnajů v daném ročníku Brněnské tarokové ligy. Přihlásit se lze předem tímto formulářem nebo stačí pouze přijít včas a prezentovat se. V případě, že počet přihlášených hráčů nebude dělitelný čtyřmi a nepodaří se tento počet upravit jiným způsobem, si organizátor turnaje vyhrazuje právo vyloučit z turnaje poslední přihlášené hráče.

Startovné

20,- Kč za každý turnaj. V ceně není zahrnuto občerstvení.

Ceny

První tři hráči každého turnaje obdrží ceny od sponzorů BTL a diplomy. Prvních deset hráčů celého ročníku obdrží finanční výhry složené z vybraných peněz z jednotlivých turnajů přibližně ve výši:
 • 1. místo: 25%
 • 2. místo: 20%
 • 3. místo: 15%
 • 4. místo: 12%
 • 5. místo: 10%
 • 6. místo: 7%
 • 7. místo: 5%
 • 8. místo: 3%
 • 9. místo: 2%
 • 10. místo: 1%

Hrací termíny

Oznámení o turnajích

Termínová listina BTL bude vždy zveřejněna:

Počet turnajů

10 v jednom kalendářním roce, vždy 3. čtvrtek v měsíci (bez července a srpna).

Termínová listina (bude upravováno!)

1.kolo 20. ledna 2022
2.kolo 17. února 2022
3.kolo 17. března 2022
4.kolo 21. dubna 2022
5.kolo 19. května 2022
6.kolo 16. června 2022
7.kolo 15. září 2022
8.kolo 20. října 2022
9.kolo 17. listopadu 2022
10.kolo 15. prosince 2022

Časový rozpis

Čtvrtek
1630 - 1655 hod. prezence, rozlosování turnaje
1700 - 1800 hod. 1. kolo
1800 - 1810 hod. přestávka
1810 - 1910 hod. 2. kolo
1910 - 1930 hod. přestávka
1930 - 2030 hod. 3. kolo
2030 - 2040 hod. přestávka
2040 - 2140 hod. 4. kolo
2150 - 2210 hod. vyhlášení výsledků

Hrací systém turnajů

Pravidla hry

BTL se hraje podle Brněnských - klubových pravidel 2006.

Hrací doba

4 kola po 60-ti minutách

Losování

Losování stolu a místa bude provedeno pomocí počítače a bude vyvěšeno na všechna čtyři kola před zahájením úvodního kola po ukončení prezence. Jednotliví hráči se v jednom turnaji nemohou potkat vícekrát. Hráč, kterému byla "nalosována" pozice A vybírá místo u stolu a začíná rozdávat. Hráč na pozici B si sedá po jeho pravici, hráč na pozici C proti němu a hráč na pozici D po jeho levici.

Finance

Před započetím každého jednotlivého kola si každý hráč připraví vždy částku 50,- Kč v libovolných mincích. V korunových mincích může mít hráč na začátku každého kola maximálně 10 mincí stejné nominální hodnoty, v haléřových může hráč v jednotlivém kole použít maximálně za 2,- Kč. Hráči si před zahájením kola finance navzájem zkontrolují, aby se předešlo případným pozdějším sporům. Po ukončení kola se peníze nevrací. V době přestávky si každý hráč "upraví" finance na částku 50,- Kč a zaujme místo pro další kolo stanovené rozlosováním. V případě, že hráč vyčerpá finance před ukončením kola, může si dokoupit z vlastního, vždy však celé desetikoruny. Tuto skutečnost zapíše po ukončení kola do "Stolového lístku".

Technické záležitosti

 • V místnostech, ve kterých probíhá turnaj, se před vlastním hraním, ani v průběhu hraní nekouří!!!
 • Zahájení a ukončení kola určuje rozhodčí. Je výslovně ZAKÁZÁNO hrát před a po uplynutí doby, kterou rozhodčí stanoví. Po oznámení ukončení kola hráči dohrají pouze rozehranou hru, nikoli celé kolo. V případě, že rozhodčí oznámí konec kola a karty nejsou rozdány, už se nerozdává!

Hodnocení jednotlivých kol

Po skončení kola si všichni hráči spočítají své finance. V případě, že "Žid" není prázdný, rozdělí se stejným dílem mezi všechny čtyři hráče. Dosažený finanční výsledek si hráči zapíší nanečisto na druhou stranu "Stolového lístku". Součet uvedených cifer musí činit částku 200,- Kč. Všichni hráči u stolu zodpovídají za správnost tohoto součtu a správné zapsání výsledku do stolového lístku.. Tuto skutečnost potvrdí každý hráč svým podpisem. V případě, že součet po odevzdání lístku nebude správný, si pořadatel turnaje vyhrazuje právo vyřešit případné nesrovnalosti. Do stolového lístku se zapisují hráči podle startovního čísla od nejnižšího po nejvyšší, nikoli podle rozsazení u stolu nebo podle pořadí bodů. Podle výše finančních částek jednotlivých hráčů bude stanoveno pořadí hráčů u stolu v daném kole a přiděleny body: 4-3-2-1. V případě, že dva nebo více hráčů bude vykazovat stejnou finanční částku, zapíší si stejný počet bodů (děleně na půl body), tak aby součet u stolu byl vždy roven 10 bodům.

Hodnocení turnaje

Rozhodujícím kriteriem pro stanovení pořadí v daném turnaji je součet bodů získaných v jednotlivých kolech, výše finanční výhry je kriteriem pomocným.

Hodnocení celého ročníku BTL

Celkové umístění v daném ročníku "Brněnské tarokové ligy" bude stanoveno na základě součtu bodů v maximálně 6-ti nejúspěšnějších turnajích každého hráče. Rozhodující je počet takto získaných bodů, výše finanční výhry je pomocným kriteriem. První tři hráči obdrží od pořadatele pohár a zároveň spolu s hráči, kteří se umístili do desátého místa, obdrží diplom a finanční výhry složené z vybraných peněz z jednotlivých turnajů po zaokrouhlení a úpravě.

Sponzoři BTL

Pivovar Černá Hora, a.s. ACARE, s.r.o. HBH Projekt spol. s r.o. Česká pojišťovna, a.s.